Velkommen til Hundesport.


Hundesporten i Tiset Jagtforeningen har gennem

mange år været populær og har dermed haft en

væsentlig indflydelse på, at der til foreningens jagter

altid deltager dygtige hunde og hundeførere, men

også sikret, at devisen; ”Ingen jagt uden hund” er

blevet efterkommet på alle måder.


Hundetræningen varetages af uddannede instruktører.


Hundesportsaktiviteter i foreningen starter allerede i

februar måned med hvalpetræning i en lukket hal på

Skovløkkevej 9 i Tiset, hvor hver aften bliver afsluttet

med kaffe og kage, hvor deltagerne kan udveksle

gode erfaringer og søge råd.


Derefter følger de kurser i hundetræningen der kan afsluttes med prøve.


Fælles for samtlige ovennævnte arrangementer er, at de foregår på onsdage og, at hverken medlemskab

eller stambog er påkrævet. Dog er det et krav, at samtlige hunde som skal deltage i hundesporten i foreningen

har fået de lovpligtige vaccinationer.


Hundeudvalget, kan ved ønsker og behov afvikle organiseret marktræning på foreningens arealer (stk. A og B)

Til gengæld er stk. C og D åben for marktræning for medlemmer i perioden fra 1. januar til 15. april samt hele august måned.


Med undtagelse af hvalpetræning og marktræning, foregår alle øvrigehundesportsarrangementer primært på arealet ved

skydebanen i Tiset, og ved hundetræningsarealet ved Brøndlundgård. Til disse arrangementer vil det være muligt at købe

forfriskninger og udveksle erfaringer og gode råd.


Har du spørgsmål vedr. hundesport i foreningen, er du velkommen til at kontakte formanden for Hundeudvalget Thomas Hansen på21436025 eller via foreningens kontaktformular.


I løbet af 2020 blev der i foreningen etableret et træningsanlæg for gravsøgende hunde. Der køres træning for de gravsøgende hunde hver anden tirsdag. Kontakt venligst Tommy Westergaard på 21759063 for yderligere oplysninger.


Hundeudvalget består af:


Thomas Hansen - 21436025

Tommy Westergaard - 21759063

Christina Munkholm Hansen - 22591780

Johnny Munkholm Hansen - 61707302

Hans Nissen - 51910957

Kathrine Due Tranekjer - 61141957

Jesper Piihl Faurskov - 29245554


Hundeprøve den 06. september 2023.