Velkommen til Vildt- og Naturplejeudvalget.


Vildt- og Naturplejeudvalgets overordnede gøremål er

at assistere jagtlederen i forberedelse og afvikling af

foreningens fællesjagter og sikre, at foreningens højt-

prioriterede vildt- og naturplejeopgaver bliver løst.


Vinterfodring, fældefangst af skader og krager, fremstillelse

af fælder og plantning er blot et udsnit af det, udvalget

går og sysler med henover året.


Udvalget er kendt for altid at sikre en god stemning til alt

hvad de foretager sig og uanset hvad opgaven byder på,

går man aldrig hjem uden en jæger/røverhistorie og med

følelsen af, at man gerne snart skal mødes igen..


Af seneste større projekter kan nævnes etablering af vildtstribe

samt vedligeholdelse af ekstisternede tiltag. Foreningen har

her i 2017 investeret i en slagle-klipper til slåning af vildt-spor.


Vinterfodringen i de mange opstillede fodertønder suppleres

hvert år med en aftale med foreningens lodsejere, om at købe

bælter med majs, som så bliver stående på roden vinteren over,

til stor glæde for såvel dyr som fugle – store som små.


Udvalget udgør også en væsentlig del af de biotopforbedringer og nedgravning- og oprensning af kunstgrave ifm. den årlige arbejdsdag i foreningen, hvor alle medlemmer af foreningen selvsagt er velkomne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsformand Thomas Wind på 4116 6520 eller via Foreningens kontaktformular.