Historien bag Tiset Jagtforening.


Fremsynede lokale jægere, helt tilbage i juni måned 1932 satte sig sammen og blev enige om, at der i området var brug for en jagtforening til omegnens jægere, for sikre gode vilkår for såvel vildt som jæger.


Tiset Jagtforening blev oprettet som lokal jagtforening under den daværende ”Landsjagtforeningen af 1923” og som i 1992, sammen med de to øvrige landsdækkendee jagtorganisationer ”Dansk Jagtforening” og ”Strandjagtforeningen” blev til et samlet forbund; Danmarks Jægerforbund.

Daværende blikkenslagermester, Theodor Olsen fra Gram blev foreningens første formand og sad således som formand igennem de vanskelige krigsår, hvor jagt dengang ikke var nem at udføre på grund af tyskernes besættelse af landet, men som bidrog til husholdningen på et ikke ubetydeligt niveau.


Den første bestyrelse tog kontakt til egnens landmænd og husmænd og fik derigennem stablet nogle hundreder ha. jagtarealer på benene. Gennem årene er det samlede jagtareal steget støt og roligt til nu, hvor det samlede areal nu udgør mere end 1.000 ha jagtareal i foreningen. Af disse jagtarealer er det værd at nævne, at der faktisk er gårde/ejendomme i området, hvor jagtretten på deres jordtilliggende har tilhørt Tiset Jagtforening lige siden starten i 1932 og er stadig med!


Tiset Jagtforening har aldrig ruttet med formændene og har derfor altid sigtet efter en vis form for kontinuerlitet i foreningen. Kun otte formænd har taget sig af denne post gennem de foreløbige 90 år.

Foreningens overordnede parole har altid været følgende:


  • Begrænset og kontrolleret jagt
  • Vildt- og naturpleje
  • Lodsejerpleje
  • Aktiviteter
  • Socialt samvær


I de første mange år var Tiset Kro foreningens naturlige samlingssted, hvad enten det var til fællesjagterne, til bestyrelsesmøder eller til film og foredrag, men da foreningen i 2009 kunne indvi et splinternyt klubhus ude ved foreningens egen skydebane på Landbomarken i Tiset, som tilmed både er rummelig og indbydende med alle moderne faciliteter, er dette nu blevet det naturlige samlingssted til stort set alt, hvad der foregår i foreningen.

Klubhuset er et foreningshus, som bestyrelsen og alle udvalg og afdelinger i foreningen har fælles råderet og ansvar over, hvilket også betyder, at klubhuset ikke bare er opført til pynt.


Udover de forskellige udvalg, som varetager de forskellige opgaver, som flugtskydning, riffelskydning, hundearbejde, vildt og naturpleje, blev der i 1996 startet en decideret ungdomsafdeling, som skulle sikre såvel rekruttering som medlemspleje af de nye jægere i området.

Ungdomsafdelingen er én af foreningens vigtige krumtapper, da netop de unge mennesker har brug for et samlingssted til deres fælles interesse, men også til at sikre nye generationer til at tage over, når tid kommer.


Lige siden starten i 1932 har Tiset Jagtforening bidraget betydeligt til såvel den lokale- som den landsdækkende jagtpolitik. Foreningen har således altid haft et medlem siddende i enten kreds, regions- eller hovedbestyrelsen i alle årene og har dermed været med til at påvirke jagtpolitikken på flere forskellige niveauer.


Foreningen har som nævnt egen flugtskydningsbane på Landbomarken i Tiset og har haft det siden 1975. Inden da skød man på mere eller mindre interemistk opstillede skydebaner forskellige steder på egnen. Den nuværende placering af banen lå på lejet jord fra 1975 og frem til 1992, hvor foreningen erhvervede, af Mathias Ravn, de næsten syv ha. hvor banen ligger nu. Siden hen er opkøbt yderligere en halv ha. hvor det nye klubhus er opført. Det nye klubhus erstattede det klubhus som blev opført i 1975 og som bestod af en gammel El-forretning i Gram, opført i brædder, men blev pillet ned bræt for bræt i Gram, af frivillige hænder, og genopført på skydebanen i Tiset, men efter mere end 30 år på Landbomarken var huset udtjent og nedslidt.


Tiset Jagtforening er en såkaldt åben jagtforening, hvor enhver uberygtet person kan melde sig ind, så hold dig ikke tilbage, hvis du ikke allerede er medlem. Vi har plads til alle som har den rigtige indstilling til jagten og naturen og med respekt for den måde foreningen er opbygget på og drives på, og som foreløbig har sikret dens eksistens i 90 år.