Du er her. Tiset Jagtforening > Natur- og vildtpleje
Formand Næstformand
Henning L. Hansen René Hansen
Krygersvej 15 Mølvejgårdsvej 8
6541  Bevtoft 6630 Rødding
Tlf. 30 89 14 34 Tlf. 20 89 47 34
 
Mogens Kristensen Vagn Kirkmand
Lerskovvej 1 Gelsåvej 37, N. Jerstal
6534 Agerskov 6500  Vojens
Tlf. 40 74 27 37 Tlf. 51 26 02 92
 
Kenneth Jessen Sandi Olesen
Winthersvej 6 Skipperkobbel 16
6510 Gram 6510 Gram
Tlf. 29 35 63 40 Tlf. 29 91 32 85
 
   
   redigeret 16-6 2017
   
   
   
 

Velkommen til Vildt- og Naturplejeudvalgets hjemmeside.

 

Vildt- og Naturplejeudvalgets overordnede gøremål er at assistere jagtlederen i forberedelse og afvikling af foreningens fællesjagter og sikre, at foreningens højtprioriterede vildt- og naturplejeopgaver bliver løst.

Vinterfodring, fældefangst af skader og krager, fremstillelse af fælder og plantning er blot et udsnit af det, udvalget går og sysler med henover året.

Udvalget er kendt for altid at sikre en god stemning til alt hvad de foretager sig og uanset hvad opgaven byder på, går man aldrig hjem uden en jæger/røverhistorie og med følelsen af, at man gerne snart skal mødes igen..

Af seneste større projekter kan nævnes renovering af eksisterende fodertønder, samt opsætning af 20 nye fodertønder. Foreningen har her i 2017 investeret i en slagle-klipper til slåning af vildt-spor.

Vinterfodringen i de mange opstillede fodertønder suppleres hvert år med en aftale med foreningens lodsejere, om at købe bælter med majs, som så bliver stående på roden vinteren over, til stor glæde for såvel dyr som fugle – store som små.

Udvalget udgør også en væsentlig del af de biotopforbedringer og nedgravning- og oprensning af kunstgrave ifm. den årlige arbejdsdag i foreningen, hvor alle medlemmer af foreningen selvsagt er velkomne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalget via én af udvalgets medlemmer, som du finder i oversigten over bestyrelse og udvalg på hjemmesiden.