Du er her. Tiset Jagtforening > Kontakt regnskabsfører/ Medlemsregistrering

Regnskabsfører:
Birthe Kragh 2229 1621
Telefontid 17.00-18.00
e-mail: regnskab@tisetjagtforening.dk
Kontonr.: 2451 0480 114043


Indmeldelse kræver som minimum følgende:

Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefon og/eller mobiltelefon:
E-mail:
Fødselsdato og år:
Medlemstype: B eller C

Er man medlem i en anden jagtforening kan man blive ekstraordinært medlem,
Oplys dette medlemsnummer, som står på bagsiden af bladet Jæger
Medlemsnummer:

Send ovenstående oplysninger til Birthe med teksten NYT MEDLEM