Du er her. Tiset Jagtforening > Hundesport
Formand  
Jimmy Nielsen Arne Madsen
Gammelskovvej 1 Højgade 36
6534 Agerskov 6630 Rødding
Tlf. 23 83 02 03 Tlf. 28 25 21 14
 
Tommy Westergaard Kaj Hedegaard
Persillegade 13 Galgetoften 1B
6510 Gram 6630 Rødding
Tlf. 21 75 90 63 Tlf. 24 43 98 22
 
   
 Nadja Kragh Jesper Christiansen
 Skovvænget 24 1. TH Øsby Nedrevej 24
 6100 Haderslev 6100 Haderslev
 Tlf. 51 43 06 22 Tlf. 60 67 93 58
 redigeret 26-3-2018

HUNDESPORT:

Hundesporten i Tiset Jagtforeningen har gennem mange år været populær og har dermed haft en væsentlig indflydelse på, at der til foreningens jagter altid deltager dygtige hunde og hundeførere, men også sikret, at devisen; ”Ingen jagt uden hund” er blevet efterkommet på alle måder.

Hundetræningen varetages af uddannede instruktører.

En ”kalendergennemgang” af hundesportsaktiviteter i foreningen starter allerede i februar måned med hvalpetræning i en lukket hal på Skovløkkevej 9 i Tiset, hvor hver aften bliver afsluttet med kaffe og kage, hvor deltagerne kan udveksle gode erfaringer og søge råd.

Derefter følger fordressur og apportering i starten af april og afsluttes med prøve.

Som afslutning starter udvidet apportering i juni måned og afsluttes ligeledes med en afsluttende prøve.

Fælles for samtlige ovennævnte arrangementer er, at de foregår på onsdage og, at hverken medlemskab eller stambog er påkrævet. Dog er det et krav, at samtlige hunde som skal deltage i hundesporten i foreningen har fået de lovpligtige vaccinationer.

Hundeudvalget, som består af fem medlemmer, kan vedønsker og behov afvikle organiseret marktræning på foreningens arealer (stk. A og B)Til gengæld er stk. C og D åben for marktræning for medlemmer i perioden fra 1. januar til 15. april samt hele august måned.

Med undtagelse af hvalpetræning og marktræning, foregår alle øvrigehundesportsarrangementer primært på arealet ved skydebanen i Tiset, men også ved hundetræningsarealet ved Brøndlundgård.Til disse arrangementer vil det være muligt at købe forfriskninger og udveksle erfaringer og gode råd i klubhuset.

Har du spørgsmål vedr. hundesport i foreningen, er du velkommen til at kontakte én fra hundeudvalget, som fremgår af bestyrelses- og udvalgsoversigten.