Du er her. Tiset Jagtforening > Flugtskydning
Formand  
Kresten Jessen Frank Pedersen
Agerskov Kådner 7 Kongevej 201
6534 Agerskov 6510 Gram
Tlf. 74 83 38 80 Tlf. 23 93 77 60
Tlf. 40 86 38 80  
flenghus@hotmail.com  
 
Henning Hansen Henrik Grosbøl
Nyboder 68 Herredstedtoft 4A
6520 Toftlund 6520 Toftlund
Tlf. 29 47 27 63 Tlf. 25 32 35 01
 
Kurt Koed Søren Martensen
Haderslevvej 180 TH Parkvej 2
6760 Ribe 6510 Gram
Tlf. 22 45 69 61 Tlf. 41 98 25 10
 
Jens Mortensen Mona Jessen
Byggebjerg 22 Rolighedsvej
6534 Agerskov 6510 Gram
Tlf. 74 83 37 21 Tlf. 29 41 64 66
 
Heinrich Larsen Anne S. Hansen
Toftevej 1B Kongevej 201
6630 Rødding 6510 Gram
Tlf. 21 34 90 75 Tlf. 20 31 34 54
 
Henning L. Hansen  
Krügersvej 15  
6541 Bevtoft  
Tlf. 30 89 14 34  

Velkommen til hjemmesiden for flugtskydning i Tiset jagtforening.

Flugtskydningsbanen er beliggende på Landbomarken 3a, Tiset, 6510 Gram. Vi kan pt. tilbyde skydning på jagtbane, trap samt til præmieskydninger og specielle skydninger, forskellige serieskydninger og ræveskydning.

Banen har, udover et nyt moderne og rummeligt foreningsklubhus og topmoderne kastemaskiner også betalingsanlæg og ifm. etablering af en helt ny vej til skydebanen, vil der blive etableret fibernetforbindelse, så det fremover vil være muligt at betale med Dankort på banen.

Til at betjene de mange skytter der bruger banen, er der nedsat et flugtskydningsudvalg på følgende ni medlemmer: 
Preben Sørensen
Jens Mortensen
Mona Jessen
Kurt Koed
Henning Hansen
Henrik Grosbøl
Kresten Jessen
Søren Martensen er ikke instruktør
Frank Pedersen        ikke instruktør

Der udover har vi tilknyttet yderligere to uddannede instruktører som eksterne hjælpere, samt én ikke-uddannet hjælper:
Heinrich Larsen
Henry Johansen er også instruktør
Leo Rasmussen                instruktør

Udover bl.a. præmie- og holdskydninger, er banen åben for træning, i Marts mdr. er banen åben om lørdagen. Fral April måned frem til August mdr., hvor træningsskydningerne foregår hver torsdag fra kl. 18.00 – 21.30, derudover er den også åbne nogle lørdage SE I KALENDEREN FOR HVILKE LØRDAGE BANEN ER ÅBEN. I september er banen igen kun åben om lørdagen. Derefter er banen lukket frem til marts måned, dog med undtagelse af den 28. december, hvor den traditionelle nytårsskydning afvikles.

 

I det kommende år vil der blive etableret støjvold omkring den nordlige og østlige del af banen, så vi uden at genere naboer kan få fuld skydetid på banen. Arbejdet med etablering af støjvolden vil blive påbegyndt om relativ kort tid og vil stå færdig i løbet af 2017. Selve opførelsen af støjvolden vil ikke komme til at blokere for skydeaktiviteterne på banen.

Har du spørgsmål eller ønsker vedr. flugtskydning, er du velkommen til at kontakte én af de ni udvalgsmedlemmer, som du kan finde kontaktoplysninger på i oversigten over bestyrelse og udvalg. 

Venlig Hilsen
Flugtskydnings udvalget.